Thành Viên Chính Phủ Việt Nam

Quốc hội khoá XV quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ new giữ bình ổn như khoá XIV cùng với 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. 27 thành viên tất cả Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ trưởng và 4 thủ trưởng ban ngành ngang bộ.
Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh quốc hội

Sau lúc được Quốc hội tin tưởng bầu giữ chức Thủ tướng cơ quan chính phủ (ngày 26.7), trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp đầu tiên sáng nay (28.7), Thủ tướng mạo Phạm Minh thiết yếu trình danh sách nhân sự ví dụ để Quốc hội phê chuẩn chỉnh việc chỉ định 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ trưởng liên nghành và 4 thủ trưởng cơ sở ngang bộ.

Bạn đang xem: Thành viên chính phủ việt nam

Quốc hội bàn luận tại đoàn về ngôn từ này. Chiều nay, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội report kết quả đàm luận tại Đoàn; Thủ tướng bao gồm phủ report Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội phê chuẩn chỉnh việc chỉ định Phó Thủ tướng, bộ trưởng liên nghành và thành viên khác của chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Công dụng kiểm phiếu vẫn được công bố ngay sau đó.

4 nhân sự được reviews giữ chức Phó Thủ tướng tá nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Phạm rạng đông – Uỷ viên Bộ bao gồm trị khoá XIII, Phó Thủ tướng tá nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Ông Lê Minh Khái – túng thiếu thư trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng tá nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ông Vũ Đức Đam – Ủy viên trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng tá nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên tw Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng mạo nhiệm kỳ 2016-2021.

18 người được đề cử vào vị trí bộ trưởng:

1. Ông Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ thiết yếu trị, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2016-2021

2. Ông tô Lâm - Ủy viên Bộ thiết yếu trị, bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ông Bùi Thanh đánh - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ nước ngoài giao nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Ông Lê Thành Long - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ tứ pháp nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ planer và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Ông hồ Đức Phớc - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ công thương nghiệp nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm:

9. Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ nông nghiệp và trở nên tân tiến nông xóm nhiệm kỳ 2016-2021.

10. Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải đường bộ nhiệm kỳ 2016-2021

11. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ xây dừng nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Ông è cổ Hồng Hà - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ khoáng sản và môi trường xung quanh nhiệm kỳ 2016-2021.

13. Ông Nguyễn mạnh bạo Hùng – Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ thông tin và truyền thông media nhiệm kỳ 2016-2021.

14. Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Lao động - yêu đương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021.

15. Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch nhiệm kỳ 2016-2021.

16. Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ công nghệ và technology nhiệm kỳ 2016-2021.

17. Ông Nguyễn Kim tô - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021.

18. Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

4 thủ trưởng ban ngành ngang bộ:

1. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên trung ương Đảng, Thống đốc ngân hàng Nhà nước vn nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ông Đoàn Hồng Phong – Ủy viên tw Đảng, Tổng Thanh tra chính phủ nước nhà nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Ông nai lưng Văn tô - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.