ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp thủ đô hà nội 2021 đã có được chào làng mang lại những thí sinc ngày 16/9. 

Tiêu chí phú vật dụng nhất: Sử dụng Lúc thí sinc tất cả ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí phú vật dụng hai: Sử dụng Lúc thí sinh bao gồm ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển chọn cùng không thỏa mãn Tiêu chí phụ trước tiên.

Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía bên dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học công nghiệp hà nội

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Thành năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021 đúng đắn duy nhất ngay sau thời điểm ngôi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn xác nhận Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021

Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại Học Công Nghiệp thủ đô - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01 25.3 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí prúc trang bị hai: Tân oán = 8.4 cùng NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00;A01;D01 26.1 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.6 cùng NV≤ 2
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00;A01;D01 25.45 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00;A01;D01 24.75 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán thù =8.0 với NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00;A01;D01 25 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán = 8.8 với NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00;A01;D01 25.65 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn uống phòng A00;A01;D01 24.5 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phú đồ vật hai: Tân oán = 7.6 và NV≤ 5
8 7480101 Khoa học sản phẩm tính A00;A01 25.65 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phú thứ hai: Toán thù = 8.4 với NV≤ 7
9 7480102 Mạng laptop với truyền thông media dữ liệu A00;A01 25.05 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.0 với NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00;A01 25.4 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00;A01 25.25 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc thứ hai: Tân oán = 8.0 với NV≤11
12 7480108 Công nghệ nghệ thuật đồ vật tính A00;A01 25.1 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00;A01 26.05 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí A00;A01 24.35 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.6 với NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử A00;A01 25.35 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00;A01 25.25 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán thù = 8.0 và NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00;A01 23.9 Tiêu chí phụ thứ nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ chuyên môn điện, điện tử A00;A01 24.6 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú thiết bị hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00;A01 24.25 Tiêu chí phú trang bị nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.4 và NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh cùng TĐH A00;A01 26 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí phú đồ vật hai: Toán = 9.0 cùng NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00;B00;D01;D07 22.05 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phú máy hai: Toán = 7.8 với NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00;B00;D01;D07 trăng tròn.8 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán = 7.8 cùng NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00;B00;D01;D07 23.75 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phú thứ hai: Tân oán = 8.0 cùng NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00;A01;D01 24 Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Tân oán > 6.8; Tiêu chí phú vật dụng hai: Tân oán = 6.8 và NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00;A01;D01 22.15 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán thù = 7.6 cùng NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00;A01 23.8 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán thù =8.8 cùng NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu A00;A01 23.45 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 8.2 và NV≤ 4
28 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng A00;A01;D01 26.1 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Ngoại ngữ = 9.2 cùng NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00;A01;D01 25.05 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán = 8.8 với NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00;D01;D14 24.75 Tiêu chí phú trang bị nhất: Ngữ văn > 6.75; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Ngữ vnạp năng lượng = 6.75 cùng NV≤1
32 7810103 Quản trị các dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00;A01;D01 24.3 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.8 và NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00;A01;D01 24.75 Tiêu chí prúc thứ nhất: Tân oán > 9.4; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán = 9.4 và NV≤ 4
34 7510209 Robot với trí tuệ nhân tạo A00;A01 24.2 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu tởm doanh A00;A01;D01 23.8 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán thù = 7.8 cùng NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00;A01;D01;D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01;D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01;D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01;DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinch xem xét, để triển khai làm hồ sơ chính xác thí sinch coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại trên đây

Xem thêm:

Xét điểm thi trung học phổ thông

Cliông xã để tmê mẩn gia luyện thi đại học trực tuyến miễn giá thành nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 132 Trường update dứt tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TP. hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng chuẩn độc nhất vô nhị bên trên vistax.org