BÀI TẬP MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Trước Lúc bắt tay vào có tác dụng bài bác tập về mệnh đề Quan hệ, chúng ta phải quay trở lại học bài xích định hướng về Mệnh Đề Quan Hệ (Relative Clauses). Bài lý thuyết vẫn chứng thật cho chính mình những các loại mệnh đề tình dục, những đại từ bỏ quan hệ tình dục cùng cả trạng từ bỏ quan hệ.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề quan hệ

Các phần bài bác tập này vẫn mất khoảng chừng nửa tiếng để chấm dứt toàn thể, vậy đề xuất các bạn hãy dành riêng hẳn ra khoảng chừng 1 thời hạn khoảng chừng 1 giờ đồng hồ học tập tất cả ôn lại kỹ năng về mệnh đề quan hệ, sau đó làm bài xích tập mệnh đề quan hệ nhé. điều đặc biệt, cùng với các bạn làm sao có tác dụng không nên những, thì cần đặc biệt quan trọng chú ý ôn lại kiến thức kim chỉ nan về mệnh đề dục tình nha.

*
Bài tập mệnh đề quan liêu hệ trong giờ Anh
MỤC LỤC Ẩn
I – các bài luyện tập
Bài 1
Bài 2:
Bài 3:
Bài 4:
Bài 5
II – Đáp án
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

I – Bài tập

Bài 1

Chọn lời giải đúng nhất

Mr. Ken, ______ is living next door, is a dentist.

A. that B. who C. whom D. what


*

2. Her computer ______ was my friend’s got broke.

A. which B. whom C. who D. that

3. The man _______ she wanted lớn see her family.

A. which B. where C. whom D. who

4. Her grandmother, _______ is 70, often takes exercise.

A. what B. who C. where D. which

5. The woman _______ came here two days ago is her professor.

A. who B. that C. whom D. what

6. The really happy people are those ……enjoy their daily work

A. what B. who C. which D. where

7. Freedom is something for ________ millions have given their lives.

A. which B. where C. whom D. who

8. My girlfriend loves tokbokki, _________ is Korean food.

A. which B. where C. whom D. who

9. Blair has passed the exam last week, ________ is great news.

A. who B. that C. which D. whom

10. The book ________ is in the car is his brother’s.

A. who B. that C. which D. whom

The man_____ lives behind my house is a doctor.

A.that B. who C. which D. whom

Peter, _____ I played đoạn phim games with on the weekover, was younger than me.

A.that B. who C. which D. whom

The old building__________is in front of my house fell down.

A. of which B. which C. whose D. whom

We’ll come in July __________the schools are on holiday.

A. that B. where C. which D. when

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là cỗ học liệu độc quyền vày vistax.org xây dừng, cung cấp rất đầy đủ kỹ năng gốc rễ tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp cùng quãng thời gian ôn luyện chuyên nghiệp hóa 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách đó dành cho:

☀ Học viên cần học bền vững và kiên cố căn cơ giờ đồng hồ Anh, cân xứng với đa số độ tuổi.

☀ Học sinch, sinh viên cần tài liệu, trong suốt lộ trình sâu sắc nhằm ôn thi vào cuối kỳ, những kì thi non sông, TOEIC, B1…

☀ Học viên đề nghị hạn chế điểm yếu kém về nghe nói, từ bỏ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.


TỚI NHÀ SÁCH

Bài 2:

Chọn lời giải đúng

21. The film about _____ they are talking about is fantastic.

A. who

B. which

C. whom

D. that

22. The people ____ for the bus in the rain are getting well.

A. waiting

B. to wait

C. waited

D. wait

23. He is the boy _______ is my best friover.

A. that

B. whom

C. who

D. A& C

ĐỌC THÊM 75 bài giảng giờ đồng hồ anh rất là hữu ích dành riêng cho người mất gốc

24. I have sầu a message for people _____ by the traffic chaos.

A. lớn delay

B. who delay

C. delayed

D. who delaying

25. I live in a pleasant room ____________ the garden.

A. to lớn overlook

B. overlooking

C. overlooked

D. which overlooking

26. Melanie was the only person _____ a letter of thanks.

A. wrote

B. written

C. to lớn write

D. writing

27. The pilot was the only man _______ after the crash.

A.was rescued

B. rescued

C. rescuing

D. khổng lồ be rescued

28. I met a lot of new people at the tiệc ngọt ________ names I can’t remember.

A. whose

B. which

C. who

D. whom

29. I’ll see you near the post office ___________ we met the other day.

A. which

B. where

C. when

D. why

30. Tell me the reason ______ you were absent yesterday.

A. where

B. when

C. why

D. that

Bài 3:

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

The man is her father. You met him last week.

➔ _______________________________________.

2. Zoe likes the xanh T-shirt. My sister is wearing it.

➔ _______________________________________.

Show me the new hats. You bought them last night.

➔ _______________________________________.

4. Zoe has a sister. Her sister’s name is Juma.

Xem thêm:

➔ _______________________________________.

ĐỌC THÊM Unbox bộ giáo trình “thần thánh” cho những người “yếu” giờ đồng hồ Anh!

That is a company. It produces rings.

➔ _______________________________________.

The children were attracted by the show. It was performed so many.

➔ _______________________________________.

7. My best friend can compose songs. Ly sings folk songs very well.

➔ _______________________________________.

Tet is a festival. Tet often happens in late January or early February.

➔ _______________________________________.

9. Zoe bought a new phone yesterday. I can use it to lớn sover và receive sầu messages.

➔ _______________________________________.

Jaông chồng is the boy. He is giving my mom a gift.

➔ _______________________________________.

Bài 4:

Tìm cùng sửa lỗi sai

The film who I watched yesterday was interesting.I like that dress whom is really beautiful.The only house to be paint last week was Oanh’s.Do you get on with the person which lives behind?A dictionary is a book whom gives her the meaning of words.

Bài 5

Nối 2 câu sau thành 1 câu ngay tức thì mạch (rút ít gọn gàng mệnh đề quan hệ)

Zoe is the girl. She phoned the police yesterday.

➔ _________________________________________.

2. I buy a dress which is beautiful and fashionable.

➔ _________________________________________.

The woman who is standing over there is my teacher.

➔ _________________________________________.

The last student that was interviewed was Zoe.

➔ _________________________________________.

5. Those are books. Jachồng has just bought them from the bookstore.

➔ _________________________________________.

The Maldives, which is best known for foreign travelers, has pleasant weather.

➔ _________________________________________.

They had a pool in which they could swlặng.

➔ _________________________________________.

ĐỌC THÊM Lộ trình học giao tiếp giờ đồng hồ Anh từ bỏ A mang lại Z Miễn chi phí từ bỏ vistax.org

II – Đáp án

Bài 1

Chọn lời giải đúng nhất

Chọn B (Who thay thế sửa chữa đến Mr. Ken)Chọn D (That thay thế mang đến her computer – mệnh đề xác định)Chọn C (thiếu thốn tân ngữ – whom thay thế mang đến the man)Chọn B (Who thay thế mang đến her grandmother)Chọn A (Who thay thế đến the woman)Chọn A (Which thay thế cho tokbokki)Chọn A (Which thay thế mang lại freedom)Chọn C (Which thay thế mang đến việc Blair đang vượt qua bài bác kiểm tra)Chọn C (Which thay thế sửa chữa đến the book)Chọn B Chọn B hoặc D Chọn B Chọn D

Bài 2

Chọn câu trả lời đúng nhất

1. B

2. A

3. D

4. C

5. B

6. C

7. D

8. A

9. B

10. C

Bài 3

Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi

The man whom you met last week is her father.Zoe likes the blue T-shirt which my sister is wearing.Show me the new hats which you bought last night.Zoe has a sister whose name is Juma.That is a company which produces rings.The children were attracted by the show which was performed so many.My best frikết thúc can compose songs which Ly sings very well.Tet is a festival that often happens in late January or early February.Zoe bought a new phone yesterday which I can use lớn sover & receive sầu messages.Jaông xã is the boy who is giving my mom a gift.

Bài 4

Tìm và sửa lỗi sai.

who ➔ which (thay thế sửa chữa cho the film cần sử dụng which chứ không dùng who)whom ➔ which (thay thế sửa chữa mang lại that dress cần sử dụng which)lớn be paint ➔ khổng lồ be painted (không đúng về phân chia thời rượu cồn từ)which ➔ who (thay thế đến the person yêu cầu sử dụng who)whom ➔ which (sửa chữa a book buộc phải sử dụng which)

Bài 5

Nối 2 câu sau thành 1 câu ngay tắp lự mạch (rút ít gọn gàng mệnh đề quan lại hệ)

Zoe is the girl phoning the police yesterday.Those are the books which Jaông chồng has just bought from the bookstore.The woman standing over there is my teacher.The last student khổng lồ be interviewed was Zoe.I buy a beautiful and fashionable dress.The Maldives, best known for foreign travelers, has pleasant weather.They had a pool lớn swim in.

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là cỗ học liệu độc quyền bởi vistax.org xây đắp, hỗ trợ không thiếu thốn kiến thức căn nguyên giờ Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp với trong suốt lộ trình ôn luyện chuyên nghiệp 4 khả năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học tập vững chắc căn cơ giờ đồng hồ Anh, phù hợp với đa số tầm tuổi.

☀ Học sinch, sinch viên bắt buộc tài liệu, trong suốt lộ trình sâu sắc nhằm ôn thi vào cuối kỳ, những kì thi giang sơn, TOEIC, B1…

☀ Học viên đề nghị khắc phục điểm yếu kém về nghe nói, trường đoản cú vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.