Ảnh Chiến Thắng Điện Biên Phủ


*

Chủ tịch hcm cùng các bạn hữu Trường Chinh, Phạm Văn Đồng với Võ Nguyên Giáp ra quyết định mở Chiến dịch Điện Biên bao phủ năm 1954. Ảnh: Trung trung ương Lưu trữ nước nhà III thuộc cục Văn thư lưu trữ nhà nước.

Bạn đang xem: Ảnh chiến thắng điện biên phủ

*

Đại tướng Võ Nguyên ngay cạnh duyệt những đơn vị pháo cao xạ năm 1954. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ giang sơn III thuộc cục Văn thư lưu trữ nhà nước.

*

Ngược chiếc sông Mã (Thanh Hóa), từng đoàn thuyền thừa qua phần đông ghềnh thác nguy hiểm chuyển gạo lên ship hàng chiến dịch Điện Biên lấp năm 1954. Ảnh: Trung trọng điểm Lưu trữ đất nước III thuộc cục Văn thư lưu trữ nhà nước.

*

Một đơn vị phất cờ “Quyết chiến, quyết thắng” xâm chiếm cầu Mường Thanh, năm 1954. Ảnh: Trung trung khu Lưu trữ non sông III thuộc viên Văn thư tàng trữ nhà nước.

*

Khu cất bom napan của địch bị trọng pháo của ta tiêu diệt năm 1954. Ảnh: Trung trung ương Lưu trữ quốc gia III thuộc cục Văn thư tàng trữ nhà nước.

*

Ngay tại chiến trường Điện Biên Phủ, yêu đương binh địch được săn sóc, cứu chữa trị rất chi tiết năm 1954. Ảnh: Trung vai trung phong Lưu trữ quốc gia III thuộc cục Văn thư lưu trữ nhà nước.

*

Quân ta xung phong lên chiếm phần cột cờ một lô cốt của địch sinh hoạt Đồi C1 năm 1954. Ảnh: Trung trung ương Lưu trữ giang sơn III thuộc cục Văn thư tàng trữ nhà nước.

*

Bộ nhóm ta sẽ theo giao thông hào tiến cạnh bên vào địa chỉ Him Lam năm 1954. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ tổ quốc III thuộc viên Văn thư lưu trữ nhà nước.

Xem thêm:

*

Chiếc xe cộ tăng 18 tấn của địch bị quân ta chiếm phần ngay tự đầu, tất cả địch ngơi nghỉ trên xe hồ hết xin hàng năm 1954. Ảnh: Trung trọng điểm Lưu trữ quốc gia III thuộc viên Văn thư lưu trữ nhà nước.

*

Xác máy cất cánh của quân đội Pháp bị hạ ở ngổn ngang khắp chiến trường Điện Biên tủ năm 1954. Ảnh: Trung trung ương Lưu trữ quốc gia III thuộc cục Văn thư tàng trữ nhà nước.

*

Khu trung tâm Mường Thanh của địch rung lên và bốc cháy vị đạn đại chưng của ta năm 1954. Ảnh: Trung trung tâm Lưu trữ non sông III thuộc viên Văn thư lưu trữ nhà nước.

*

Lính địch làm việc sây cất cánh ra thường niên 1954. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ tổ quốc III thuộc viên Văn thư tàng trữ nhà nước.

*

Đại tướng Tổng tứ lệnh Võ Nguyên liền kề đọc Nhật lệnh vào buổi lễ thành công năm 1954. Ảnh: Trung trung ương Lưu trữ tổ quốc III thuộc cục Văn thư tàng trữ nhà nước.


Nghệ thuật đánh giặc của phụ vương ông ta qua binh thư cổ

Tác phẩm chứa nhiều kinh nghiệm quân sự, cũng giống như trí tuệ lược thao của ông phụ thân ta, nhưng chưa được nghiên cứu một bí quyết toàn diện, thấu đáo.


điện biên phủ Võ Nguyên giáp chiến dịch điện biên phủ thành công điện biên phủ tập đoàn cứ điểm chiến trường điện biên phủ thành công năm 1954

Võ Nguyên Giáp

*

Võ Nguyên ngay cạnh là Đại tướng đầu tiên, Tổng tứ lệnh của Quân đội quần chúng. # Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội quần chúng Việt Nam. Ông là lãnh đạo chính trong số chiến dịch cuộc chiến tranh Đông Dương (1946–1954) vượt mặt Thực dân Pháp, Chiến tranh việt nam (1960–1975) kháng Mỹ, thống nhất tổ quốc và cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979) chống quân Trung Quốc tiến công biên giới phía Bắc.